Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på ”Hoppandet måste störa mindre” den 9 juli:

Tack ”Fridkulla” för att du startar en diskussion kring hänsynstagande i grannområden! Barn i dag får leksaker där de ska öva sin motorik. Det är stora studsmattor, fotbollsmål, pooler med mera. Föräldrarna sitter en bit ifrån och uppmuntrar sina barn att tjoa, vara aktiva och glada. Skyddsnät införskaffas så att ingenting ska kunna hända deras livliga barn. Varje gång det blir mål skriker barnen, och varje gång det INTE blir mål skriker barnen. Ingen av föräldrarna påminner sitt/sina barn om att dämpa rösten.

Var har den lugna leken tagit vägen i föräldrarnas iver att ge sina barn allt? Den lugna leken är också oerhört viktig för barnets utveckling. Då lär sig barnen att samarbeta i lugnare former och konflikter behöver inte sluta i högljudd skrik och gråt. Om föräldern finns i närheten och dessutom är uppmärksam på vad som händer så går problemet lättare att lösa. Föräldrar som sätter gränser för sina barn saknas alltmer i dag. Det märks i förskolan och skolan. Tänk om vi fick höra barnets föräldrar säga lugnt och bestämt ”Du får inte ropa och skrika när du leker! Vi har grannar som kan bli störda”.

Trädgårdsälskaren som går in