(rubrik saknas)

Jag har vid upprepade tillfällen tagit kontakt med stadens politiker angående problemen i och runt Hallonbergens centrum och frågat vad de tänker göra. Jag har fått många vackra ord men inget händer utan allt blir bara värre. Unga tillsynes sysslolösa män är ett dominerande inslag under dygnets alla timmar. Tyvärr har Migrationsverkets placering i Hallonbergen ytterligare förstärkt den bilden. Borde man inte i stället förlagt verket i centrala Sundbyberg?

Jag läser att det går bra för Sundbyberg och att kommunen är en av landets mest ekonomiskt välmående. Är det till priset av en segregerad stadsdel? Varför har man annars inte gjort någonting åt problemen under alla år man har haft makten? Jag läser att Jonas Nygren vill utveckla stadens charm. Undra om det gäller även Hallonbergen och Hallonbergens centrum? Eller behöver en välmående kommun ett segregerat område?

Barn och vuxna känner sig hotade. Väktare sätts in. Polisen har det som en prioriterad plats. Vad tänker ni politiker göra? Det är ni som har makt att göra något åt den grundläggande samhällsstrukturen. Det är mellan valen ni ska visa att ni gör skillnad. Socialdemokraterna har starkt stöd i Hallonbergen, ändå lämnas området i sticket. Detta kan slå tillbaka i nästa val.

Uppgiven medborgare

Vad vill politikerna göra åt Hallonbergen?