(rubrik saknas)

En känd politiker och statsman har sagt att graden av hur högt civiliserat ett samhälle är kan ses i hur man behandlar djuren.

Ett utvecklat civiliserat samhälle har ett lika utvecklat djurrättsperspektiv.

I samband med upphandlingar av livsmedel har detta betydelse inte endast för djurskyddet, utan får i förlängningen även betydelse för den mat vi äter.

Folkpartiet vill därför öka kraven vid upphandling att gälla djurskyddskrav:

Vid upphandling av livsmedel ska det ställas krav om hur lång tid transporter till slakteri får ta (max 8 timmar) och säkerställa att kvaliteten på dessa transporter är mycket god.

Krav på bedövning i samband med slakt.

Krav på att antibiotika används endast när djuren är sjuka.

Äggen ska komma från höns som har värprede, sandbad och sittpinne.

Hönsens näbbar får inte trimmas.

Mjölken ska komma från kor som har vistats utomhus under betessäsong.

Griskött ska komma från lösgående djur, och som har haft separat golvyta för vila och för gödsel.

Varje dag ska grisarna ha tillgång till strö.

Grisarnas svansar får inte kuperas.

Dålig djurvälfärd är inte endast en etiskt fråga för ett civiliserat samhälle. Det försämrar även kvaliteten på maten vi äter.

Ökade krav på upphandling av livsmedel är ett viktigt första steg för att tillgodose barn i förskolor och skolor och våra äldre med mat av bästa möjliga kvalitet.

Ökat djurskyddskrav vid upphandlingar