(rubrik saknas)

Sollentuna kommun har upphandlat ett nytt larmsystem som i förra veckan började installeras hos de äldre som har trygghetslarm. Trygghetslarm är en insats som beviljas äldre som bor kvar hemma. Det är ungefär 900 Sollentunabor som har biståndsbedömt larm som nu får tillgång till det nya, säkrare systemet med korta svarstider och en bättre, mer samordnad kontroll.

”Det här blir ytterligare ett bidrag till tryggheten för de äldre Sollentunabor som blivit äldre och vill bo kvar hemma. Det är fler och fler äldre i Sollentuna som vill detta och det är viktigt att de känner sig trygga.”, konstaterar alliansen i vård- och omsorgsnämnden.

Det är första gången en kommun upphandlar ett system där en leverantör har hela ansvaret för systemet, något som underlättar alla typer av kontroller. Systemet är bättre avseende flexibilitet och fungerar oberoende av val av teleoperatör. Funktionskontroll sker automatiskt var fjärde timme, rökdetektor ingår. Det finns även möjligheter att komplettera med olika typer av varningssensorer. I upphandlingen har det också ställts höga krav på funktion och säkerhet, kopplat till en klausul med böter för leverantören.

Tryggare för de äldre med nytt larmsystem