(rubrik saknas)

Nu har äntligen hyresgästerna som bor i studenthuset Idun på Norra Stationsgatan fått besked om att den planerade nybyggnationen blivit godkänd. Behovet av studentlägenheter i Stockholm är stort och därför välkomnar Moderata studenter nu att Stockholm och Vasastan får 84 nya studentlägenheter.

Nybyggnationen innebär att två nya huskroppar kommer byggas på det befintliga huset mot innergården. I den stadsdel med minst parkyta är det viktigt att värna de grönområden som finns. Den lilla del av innergården som nu kommer att bli bebyggd används idag endast till ett oproportionerligt stort cykelställsområde och används varken av någon som bor i grannhusen eller av de kringliggande förskolorna och därför anser vi att det är en bra prioritering att bygga ut huset.

Byggtiden, som kommer att ta ungefär ett år och beräknas stå klart sommaren 2013, kommer inte att passera smärtfritt för boende i och kring Idun. Vi hoppas därför att boende och grannar kommer att ha överseende under denna period. Vi vet alla att Stockholm aldrig kommer att bli färdigbyggt och därför måste vi ha tålamod vid störande byggprojekt.

Den 25 mars är den officiella byggstarten och Moderata Studenter kommer att vara närvarande och hoppas träffa många studenter och grannar för att diskutera stadsbyggnadsfrågor och uppmärksamma det först spadtaget.

Hoppas vi ses!