Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Insändare i Mitt i Huddinge den 21 februari: ”… det är svårt nog att få vardagen att gå ihop.”

Artikel i Mitt i Huddinge den 28 februari: ”… svårt att vara hemma med en nyfödd samtidigt som man ska ta hand om en 2-åring.”

Rätt till 15, 25 eller 30 timmar i förskolan under föräldraledigheten?

Nej, ta bort rätten till barnomsorg under föräldraledigheten, och definitivt då syskonet är under tre år. Detta skulle dessutom innebära minskade köer till förskolan.

Varför vill ni inte ha syskonet/syskonen hemma när ni är föräldralediga? Tror ni inte att ni räcker till som föräldrar? Är det okunskap eller rent av bekvämlighet? Svårt att vara hemma med en nyfödd när man har större syskon – är dagens syskon så fruktansvärda?

Barn behöver lugn och ro. Många barn och ungdomar är i dag stressade och mår dåligt. Stora barngrupper leder till otrygga barn med sämre tillit till sina föräldrar och ökad antibiotikakonsumtion.

Ta vara på tiden med era barn, lägg ”egentiden” och bekvämligheten åt sidan för barnens skull.

Föräldralediga ska inte ha barnomsorg