(rubrik saknas)

Jag vill uppmärksamma anhöriga till människor med funktionshinder som arbetar i den dagliga verksamheten i kommunens regi. Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att ”utreda förutsättningarna för kundval inom daglig verksamhet”. Om Kundval införs kommer brukarna att kunna välja mellan kommunens dagliga verksamhet och privata alternativ.” Detta svar fick jag från ansvarig som har titeln produktionschef på socialförvaltningen. Min son som är autistisk och måttligt utvecklingsstörd har inte den minsta nytta av denna valfrihet. För honom är stabilitet, kontinuitet och stöd a och o. Jag som är ”normalstörd” har många gånger problem med alla val jag ska göra, hur ska det då inte bli för människor med olika funktionshinder? Är det inte så att det är ”kunden” det vill säga kommunen som vill välja billiga alternativ som är tanken? Daglig verksamhet är ett viktigt socialt arbete för dessa människor som inte ska privatiseras för privatiseringens skull. Detta ”outsoursande” av kommunal verksamhet måste få ett slut!

Stöd och stabilitet är viktigare än valfrihet