(rubrik saknas)

Att befolkningen i Stockholm med omnejd växer kraftigt ses som mycket positivt av Stockholms politiker och Stockholms handelskammare. Ökningen ses enbart som positiv och vi får alltid höra om vilken katastrof det skulle vara om befolkningen inte växte.

Denna åsikt att befolkningsökningen bara är positiv har blivit en sanning som inte får ifrågasättas. Den som gör det betraktas som egoist och bakåtsträvare.

Men jag och flera med mig tycker inte att den stora befolkningsökningen är positiv då vi dagligen ser de negativa konsekvenserna i form av ökat trafikkaos, långa köer, grönområden som byggs bort och försvinner, en sjukvård som går på knäna och överbelastad kollektivtrafik. Allt detta handlar om att ha en fungerande vardag.

Samtidigt kommer nyheter om hur stora delar av Sverige lider av minskad befolkning. Affärer stänger, företag har svårt att etablera sig, skolor, vårdcentraler och annan kommunal service läggs ner. Det är dags för Stockholms politiker att börja se stadens befolkningsökning som det problem det faktiskt är. Samtidigt måste politiker i kommuner, landsting och på riksnivå arbeta för att hela landet ska bli attraktivt och möjligt att bo i. Halva Sverige kan inte vara tomt på folk, Sverige är större än Stockholm.