(rubrik saknas)

Angående artiklarna om felvägda sopor:

När man ska ta betalt för en tjänst måste det finnas två viktiga delar på plats. Tjänsten måste fungera (det vill säga sophämtningen) och man ska ta betalt av rätt person för rätt tjänst.

Nu har ansvariga öppet erkänt att de inte kan garantera att rätt person får rätt faktura. Jämför det med att serva bilen och råka få fakturan som gäller bilen före dig! Vad var problemet med taxa per tömning egentligen? Vill de att vi ska sortera mera? Vi har alltid sorterat ut plast, metall, papper med mera – och nu även mat.

Men med det nya sättet behöver vi inte använda matkärlet för att få rabatten – den behöver bara stå där. Ingen förändring alltså. De har även gått ut med att medelkostnaden per år inte ökar med detta. Det måste ju betyda att intäkten för sopor inte ökat. Men samtidigt får de ökade kostnader eftersom de nu måste kalibrera vågarna på sophämtningsbilarna varje dag, installera vågar i bilarna med mera.

Är det rätt sätt att använda våra skattepengar? Om sophämtningen ska kosta mer i drift måste väl det vara för att den ska bli bättre? Gör det lättare att sortera i stället! Inte bara sopstationer för förpackningar, utan för allt som kan återvinnas! Är kanske avfallskvarnar ett alternativ också?