(rubrik saknas)

Efter Stefan Löfvens (S) inträde på den rikspolitiska arenan finns det mycket som lokala partier bör begrunda. Den viktigaste tankeställaren är kanske att det är skillnad mellan en folkvald politiker och en politisk ledare, som fått sin roll på grund av kunskaper och erfarenheter från arbete i näringslivet.

Ledamöter i Österåkers kommunfullmäktige har inte valts på grund av sin utbildning eller sina kunskaper i ekonomi eller för att de har erfarenheter från företag i närings­livet eller kvalifikationer från ledande befattningar utanför den politiska sfären.

Ändå består kommunens ”regering”, det vill säga kommunstyrelsen, endast av personer ur fullmäktige och som utsetts av sina respektive partier enbart på annan grund.

Socialdemokraternas nya ledarteam Stefan Löfven och Magdalena Anderson är inte politiskt valda till riksdagen. De är båda värda den största respekt för de signaler av förnuft och klarsyn som de förmedlar om näringspolitik, företagsnära forskning, skattepolitik och företagsamhetens villkor.

Måtte Österåker lära sig något av detta.

Tage Lundberg obunden moderat