(rubrik saknas)

Det byggs för få bostäder. Fram till 2030 väntas Stockholms­regionen växa snabbast i Väst­europa. För att klara av den massiva befolkningstillväxten måste kommunerna rycka upp sig. Enbart 5 av 26 kommuner i regionen bygger bostäder i takt med Stockholms faktiska behov.

Danderyds kommun beräknas ha ett underskott på drygt 4 000 bostäder år 2030, även om de planerade bostäderna byggs. Det måste byggas fler bostäder för att vi ska kunna skapa en attraktiv region för människor och företag.

Andreas Åström

Tomas Rittsel

Stockholms Handelskammare