(rubrik saknas)

Klimatfrågan är en avgörande framtidsfråga. Tvärpolitiskt arbete pågår i kommunhuset för att miljö- och klimatanpassa den verksamhet som betalas med skattepengar. Kommunens verksamheter har en stor miljöpåverkan, men det har också invånarnas sätt att leva och det är vad vi sammanlagt gör som sätter ramarna för framtiden.

Socialdemokraterna i Sollentuna har en aktiv roll i miljö- och klimatarbetet i kommunen. Eftersom vi anser att samarbete leder längre än konkurrens gläder vi oss åt det tvärpolitiska arbete som nu pågår i kommunhuset på miljö- och klimatområdet.

Planering pågår för den kommunala verksamheten 2013, men ännu är inga beslut tagna.

Skicka väldigt gärna dina tankar för ett miljö- och klimatvänligare samhälle till info@sollentuna.socialdemokraterna.se.

Den som kan verksamheten bäst är också bra på att se var förändringarna kan göras. Du är specialisten på ditt liv. Tillsammans med den sakkunskap som håller på att byggas upp bland tjänstemän och politiker i kommunen borde vi tillsammans kunna nå de olika miljö- och klimatmål som gäller för vår lilla bit av världen. Hör av dig!

Vi måste jobba med klimatet tillsmmans