(rubrik saknas)

Dagens ungdomar får mer och mer press på sig, både utanför och i skolan. Man måste vara smal, snygg, ha bra betyg och vara duktig i skolan.

När man läser tidningar ser man att allt fler går in i depressioner eller begår självmord. Många av dessa fall är unga killar och tjejer, så ska det inte vara.

Jag tycker att pressen är alldeles för stor och kommer för tidigt. Redan vid tolv års ålder ska eleverna ha nationella prov och helst uppnå höga betyg. Personal och andra vuxna märker att elever mår dåligt, men gör inte så mycket åt saken. De borde lägga ner mer tid på välmående och hälsa. Eleverna har långa dagar och på fritiden ska man plugga till prov och inlämningar.

Ja, det är bra med bra utbildning, men är det nödvändigt att allt är så intensivt? Det tycker inte jag. Jag tycker att vi ska fokusera på elevernas välmående mer, sänka kraven på betygskriterier, se till att ungdomar får hjälp även efter gymnasiet med rådgivning.

De nationella proven är ett måste i skolan men jag tycker inte att man behöver sitta flera timmar i sträck för att man blir trött och orken tar slut. Om man gör detta kommer eleverna att må bättre och antagligen även prestera bättre i skolan eftersom de orkar mer.

Människor påstår att jobbmöjligheterna blir större med den utbildningen som finns i dag men jag anser att man kan få samma möjligheter även med mindre press och krav.

Trött elev