(rubrik saknas)

Efter ett visst tjat från intresserade Tyresöbor fick vi en liten men dock en scen i Tyresö centrum. Den har använts till olika ändamål som sång, musik, dans och teater. Om den använts för lite beror det på ovilja från centrums ägare. Nu är oviljan emeller­tid total och scenen är riven. I stället står där nu ett företag som erbjuder ”grekisk frozen yogurt and juicy spoons”. Det kanske smakar gott, men var det nödvändigt att ta bort scenen? Arne H