(rubrik saknas)

Jag vill inspirera barn, jag vill att de ska förändras och se mobbning som något dåligt. Det finns tre grundläggande mobbningsmetoder – verbal, psykisk och fysiskt – och jag vill göra en skillnad.

Som det ser ut i ortens skolor så är mobbning en del av vardagen, det är en del av att vara cool. Men det är inte coolt eller ballt, det är bara fegt. Jag vill göra en skillnad, jag vill påverka människor. I grundskolan och högskolan är åren då mobbningen är som vanligast. Därför har jag startat en grupp på Facebook som kallas för A2BSN, vilket står för Against bullying Starts Now. Gruppen startades nyligen och jag ser 2013 som ett år att göra skillnad så att alla barn och ungdomar kan trivas just i den skola de går i, oavsett vilket utseende eller ursprung de har.

Abgirl Jemide