Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Högervindar i Sverige – vänster i USA

På senare tid har man sett att högerpartier och nationalistiska partier har växt och vi har blivit mer och mer påverkade av de amerikanska medierna. Kan dessa två saker ha något med varandra att göra?

Sverige har skaffat sig en mer högerinriktad regering än någonsin, samtidigt som USA har skaffat en president som tror på till exempel gratis sjukvård och äldrevård, högre beskattning för överklassen och bidrag till sjuka och studerande.

År 2009 utfördes en undersökning där det visade sig att en stor del av den amerikanska ungdomen skulle kunna tänka sig en socialistisk regering – alltså växer sig den socialistiska fronten större i kapitalistvärlden. Samtidigt börjar de socialistiska länderna att gå mot kapitalismen i amerikaniseringen av världen.

Om vi nu ska härma USA, måste vi då härma det gamla – ej fungerande – systemet?