(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”De värdefulla träden sparas” ­den 6 mars:

Lars G Nordqvist (KD) hävdar att frågan om trädfällningar i Solna är aktuell på grund av tvärbananas förlängning. Det är en förenkling. Jag påpekade i mitt inlägg att den ansvarige på stadsbyggnadskontoret sagt att ”det fälls ett träd varje dag i Solna”. Fällningstakten är med andra ord hög lite varstans i kommunen. Och vem ansvarar för de träd i Solna som inte står på Solna stads mark? Vilket regelverk gäller i hanteringen av dem? Den frågan förbigår Lars G Nordqvist med tystnad.

Han för dessutom ett egendomligt resonemang där han hävdar att alla de träd som huggits ner inför tvärbanedragningen varit ”relativt unga” och därför inte ”har högt naturvärde”. Det är dessutom faktamässigt fel. Nära Ankdammsrondellen fälldes en halv skogsdunge, där ingick många äldre stora träd. Området där spåren dras är ytterst exploaterat sedan tidigare så alla träd som fanns hade självklart högt naturvärde. På flera ställen utgjorde dessa popplar, lönnar med flera, de enda träd som fanns.

Nordqvist tar upp att gruppen stora ekar vid Råsundastadion/Ekensbergskyrkan ”sparats”. Det hade emellertid varit lagbrott att fälla dem, så det är ingenting att skryta med. Stora ekar är skyddade av EU-lagstiftning. Låt mig också undra var de 60-70 ersättande träden ska få plats? Knappast där ny asfaltering lagts i alla fall. Det lär dessutom dröja innan dessa planterade träd når samma storlek som de nedhuggna.

Henrik Persson

Det fälls ändå för många träd i Solna