(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ett tydligt bevis på att Förbifarten behövs” den 23 okotober:

Jeppe Calom (M) tror att Essingeleden bäst skulle avlastas med det projekt som helt poetiskt döpts till Förbifart Stockholm.

Jag vikarierade som läkare i Norge när världens längsta biltunnel byggdes, Lærdalstunneln som är drygt 24 kilometer. Det var häftigt att på en övning åka med en räddningsledare en mil rätt ner i berget i den tunnel som sprängts enkom för att frakta ut schaktmassor från mitten av den planerade tunneln så den kunde byggas från fyra håll samtidigt. Och det fanns goda skäl att bygga Lærdalstunneln. Trafiken på en norsk riksväg gick delvis via färja och det stod 2 000 meter höga fjäll ivägen.

Nu tycker dårfinkar i olika politiska partier att världens näst längsta biltunnel bör byggas på ett ställe där det inte finns ett berg i sikte. Det är en konstig tanke i sig och den blir inte bättre av att vägdragningen varken är hackad eller malen. Vill man avlasta Essingeleden bygger man en tunnel parallellt med den. Vill man ha en förbifart bygger man den längre västerut från Södertälje via Färingsö mot Kungsängen där det är gott om plats för en vanlig väg. Klokast vore nog att göra båda sakerna.

Alla verkar vara överens om att vi ska bygga dyrast tänkbara väg på sämsta tänkbara ställe. Vad är vitsen med det projektet?