(rubrik saknas)

Jag vill gärna påpeka bileländet vid övergångsstället vid Ängbyplan. När man ska gå över vid övergångsstället är man livrädd att stå för nära eftersom bilarna har för hög fart. Man tror att dom knappast kan stanna när det blir grönt.

Även cyklister är ett problem eftersom dom cyklar över i stället för att leda sina cyklar.

Det vore bra om någon form av övervakning kunde ske så att gående kan känna sig trygga. Tacksam för svar!