Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på Lars Wessbergs insändare ”Alla vinner på om vi håller oss till sanningen” den 13 mars:

Man är vad man beställer. I Vaxholm beställde Alliansens politiker konsulttjänster för minst 7,9 miljoner kronor under 2011.

Konsultrapporter har i stort sett alltid konklusioner som reflekterar beställarens ambitioner. Det gäller även de utredningar som står bakom Vaxholms översiktsplan 2030, vars syfte är att fördubbla befolkningen till 2030 och förtäta Vaxholm med stora exploateringsplaner.

Majoriteten har beslutat att kommunen under 2012, 2013 och 2014 ska ta in exploateringsintäkter på 85 miljoner kronor om året. Hur ska detta gå till om man inte säljer dessa områden – några av våra enda kvarvarande tillgånger?

Kommunens lån uppgår till 436,5 miljoner kronor i dag. Varje skattebetalare kommer att bli belastad med en lånebörda på 62 000 kronor med de lån Alliansen nu måste ta trots exploateringsplaner, för att bygga Campus Vaxholm/Vaxholm Arena.

Med tanke på denna lånebörda samt fortsatta planer att bygga dessa stora satsningar frågar jag nu kommunstyrelsens ordförande Lars Wessberg (M): Var ska pengarna komma ifrån – om inte från markförsäljning?

Det är naturligvis både oppositionens ansvar och skyldighet att uppmärksamma allvarliga brister i beslut och beslutsprocesser. Det gör vi bland annat genom vårt årliga budgetförslag och informationsspridning.

Katherine Angelo Lindqvist oppositionsledare (S) Vaxholm