(rubrik saknas)

Är du ledsen någon dag så ska du veta att morgondagen alltid är en ny möjlighet för solen att få lysa i ditt hjärta.

Glöm alla tråkigheter som är, och de som har varit, och sikta framåt, för det finns inga problem som är så stora att de inte kan övervinnas.

Se på den vackra naturen som är till just för dig. Lova att vara rädd om dig, för du är älskad.

Du är en bit som finns med i livets stora pussel och du behövs för att det ska leva vidare.