Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

I Botkyrka har vi en politikerkår som föraktar och ignorerar kommunens medborgares vilja och kunnande. Genom att sälja Alby så kan man avhända sig ett ansvar som självklart är politiskt. Alla vet att bostadsbestånd som sålts ofta har misskötts till den grad att man tvingats riva fastigheter som med en rimlig renovering i första skedet blivit billig och hade givit fina bostäder med en hyra som arbetare orkat betala.

Vad händer nu när Alby säljs, vilket kommer att ske eftersom boende och övriga medborgare ignoreras? De är ju hopplöst okunniga alltså, bryr vi oss inte om vad de vill? Hur skulle det se ut om vi skulle börja bry oss om vad de vill?

Det kanske är på tiden att vi verkligen väljer våra politiker som vet vad ordet demokrati betyder, för de som sitter nu verkar vara helt okunniga om vad demokrati är.

Kanske Sverigedemokrat