(rubrik saknas)

Den senaste tiden har en rad omänskliga avvisningar av flyktingar skett.

Familjen Danielian avvisades på själva Lucia-dagen från Ånge efter att ha bott över tio år i Sverige. 91-åriga Ganna Chyzhevska som är synskadad, hjärtsjuk och dement ska utvisas till hemlandet trots att hon tas om hand av sina barn och barnbarn i Sverige.

Och nyligen skickades Jean Kabuidibuid, kallad ”pastor Jean” tillbaka till Kongo där han omedelbart greps och har vittnat om att han utsattes för misshandel och tortyr.

Det finns dom som säger att Sverige har en bra och human flyktingpolitik och det finns dom som påstår att det är för många som får komma hit. Inget av detta stämmer. Tvärtom skickar Sverige tillbaka människor till krig och förföljelse. Regimkritiker sänds tillbaka till de regimer de kritiserat, familjer splittras och en dels sänds till och med tillbaka till tortyr.

Det är till och med så att Sverige är det land i världen som fällts flest gånger av FN:s kommitté mot tortyr för att vi skickat tillbaka människor till länder där de riskerar tortyr. 19 gånger har Sverige fällts, vi är alltså världsmästare i skamlig utvisning!

Det måste ske en förändring nu. Den som flytt från sitt land måste kunna få skydd. Familjer måste få leva tillsammans. Det är dags att alla vi som ser vad som händer går samman för att förändra. Vi måste kämpa för en mänsklig flyktingpolitik!

Flyktingpolitiken måste bli mer human