(rubrik saknas)

Uteserveringarna mitt i gatan – Nej! Det blir för mycket tvärande med fikat till och från kafeérna. Gör en klack/tröskel så syns gågatans början och slut.

Led om cyklisterna till Repslagargatan. Har själv tagit den lilla omvägen ostört i flera år.

Karin, sommarcyklist