(rubrik saknas)

Svar till ”SL har skyldighet att garantera hela resan” den 6 mars:

Fler nöjda resenärer är en viktig målsättning för SL. År 2011 hade SL 73 procent nöjda kunder. Tyvärr är signaturen ”Daglig SL-resenär” inte en av dem.

Det är tråkigt att du upplever att din kollektivtrafik ”nästan alltid” är försenad. Det är dock inte den bild som framkommer i statistiken över punktligheten i SL-trafiken. Av de många hundra tusen SL-avgångar som sker varje dag är en mycket stor majoritet i tid. Så var exempelvis punktligheten på Roslagsbanan 92,6 procent under 2011. Busstrafiken i norra regionen hade en punktlighet på 93,6 procent.

Det är i grunden fina siffror. Men SL och trafikentreprenörerna arbetar ständigt med att utveckla och förbättra kollektivtrafikresandet. Stort fokus läggs på ytterligare ökad punktlighet.

Vi hoppas naturligtvis att det ska leda till att även ”Daglig SL-resenär” i framtiden kommer att vara en nöjd daglig SL-resenär.

Över 90 procents punktlighet med SL