(rubrik saknas)

Centerpartiet i Stockholms stad vill bygga en gångbro till Årsta holmar, ett förslag som vissa tydligen motsätter sig.

Jag har svårt att förstå dessa personer – ska Stockholms vackra natur inte vara tillgänglig för alla? I nuläget är det bara de Stockholmsbor med båt som kan ta sig till holmarna, vilket innebär en exkludering för resten av oss som också vill få fler möjligheter till promenader i det gröna och dopp i det blå. Förslaget om att bygga en gångbro till Årsta holmar är en mycket bra idé.

Emma Thelander

Med en bro kan alla njuta av Årsta holmar