Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Även Värmdö kan ha lokala kretslopp

Replik på miljöpartiets insändare den 6 mars om utbyggnad av VA i Kulla Karby: Som Reagans och Thatchers rådgivare, nationalekonomen Milton Friedman sa: Vi påverkar inte utvecklingen genom att övertala folk att vi har rätt när vi ställer vad de betraktar som radikala förslag. Snarare utövar vi inflytande genom att hålla möjligheter öppna när något måste göras i kristid. Vi tror att vi närmar oss en kristid, en tid där vi måste omvärdera hur grundläggande behov som mat och energi ska kunna tillgodoses.

Vi delar MP:s åsikt att slam från reningsverk inte bör läggas på åkermark, och vi är oroliga över hur jordbruket ska kunna förses med näring inom en snar framtid när olja och fosfor inte längre kan importeras. Därför tror vi att det är nödvändigt att tänka radikalt nytt kring VA i kommunens perifera delar.

Framförallt tycker vi att det är orimligt att investera mer i infrastruktur som ytterligare ökar sårbarheten i en tid när förutsättningarna ändras snabbt. Det finns många exempel på kommuner som har lyckats skapa lokala kretslopp – varför skulle inte Värmdö kunna göra det? Beträffande denna frågas koppling till bebyggelse i Kulla Karby så anser vi inte att man kan motivera en lokalisering på ett ställe med en infrastruktursatsning någon helt annanstans.