(rubrik saknas)

Varje vardag lämnar föräldrar sina barn på förskolan. Då måste de känna att barnen är trygga, mår bra och har roligt där. En ofta förbisedd aspekt i barns utveckling är förekomsten av skadliga kemikalier. De senaste 50 åren har världens kemikalieproduktion ökat kraftigt. Enligt EU:s sammanställning används i dag över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

Världsnaturfonden har låtit analysera blod från tre generationer. Resultatet visar att barnens blod innehåller högre halter av kemiska ämnen än äldre generationer. Barn dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per ­kilogram kroppsvikt än vuxna. De biter och suger på saker, utforskar sin omvärld och vistas nära golvet där kemikalier samlas. Upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, reproduktionssystemet, hormon­systemet och immunsystemet.

Därför behövs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande. Det kräver att vi politiker agerar – att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss dagligen. Därför har Miljöpartiet lämnat in en motion till Botkyrka kommunfullmäktige med förslaget att alla kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från skadliga kemikalier.

Som inköpare bör kommunen kräva att produkterna ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt hårda miljö- och hälsokrav. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas – barnperspektivet och försiktighetsprincipen måste gälla.

Vi måste säkerställa att barnen får en hälsosam miljö. Målet – en giftfri förskola – är därför viktigt. Här kan Botkyrka göra en stor insats. Tillsammans med andra kommuner vill vi säkerställa att påverkan av farliga kemikalier minskar.

Åsa Romson (MP), språkrör

Dan Gahnström (MP), kommunalråd, Botkyrka