(rubrik saknas)

Svar på insändare med rubriken ”Glest med personal på Tyresö äldreboenden” den 21 februari: Tack för att ni vill diskutera vad som är en god kvalitet i äldreomsorgen. Det är inte helt enkelt att se några säkra samband mellan kvalitet och bemanning.

Vad som bedöms vara en god bemanning beror på vårdtyngden, det vill säga den enskilde individens behov och på verksamhetens inriktning. Hög bemanning är ingen garant för bättre omsorg.

Det finns kommuner som har förvånats över hur en verksamhet med högst bemanningstal ändå kan ha sämst upplevd kundkvalité. Allra viktigast för att få bästa kvalitet är att ha rätt personer som arbetar inom omsorgen, med engagemang och kompetens. Detta är oftast viktigare än fler händer. Vi vet att det är genom de goda mänskliga insatserna som de boende känner sig trygga. All kvalitet levereras av medarbetare som arbetar inom ett tydligt ramverk och med ständiga kvalitetskontroller.

I samband med att en entreprenör får uppdrag att driva ett äldreboende bestämmer kommunen vilka förutsättningar som ska gälla vid upphandlingen. Insändarna skriver att lägre bemanning ger hög vinst åt de privata vårdföretagen. Så förhåller det sig inte. Vi levererar i enlighet med avtalen och i dessa är bemanningen oftast reglerad. Det går alltså inte att dra de slutsatserna.

Låg bemanning ger inte högre vinster