(rubrik saknas)

Busstrafik är inte betongsamhälle

Svar på insändaren ”Välj don efter person” den 27 februari.”

Det är för mig en fullständig gåta hur någon kan vara emot normal busstrafik i södra Rönninge. Signaturen ser ”bullrande och tätare busstrafik i Rönninge” som något slags illa vald vision.

Men klimatutvecklingen kräver av vår generation politiker att vi bygger för att utöka det kollektiva resandet. En lokal symbolfråga är pendelparkeringen vid Rönninge station, som bör avlastas av kapacitetsstark busstrafik. Att, som insändaren gör, försöka bunta ihop busstrafik med ”betongsamhällen” tyder på att viljan till politisk konfrontation fördunklar miljötänkandet. Den borgerliga majoritetens utgångspunkt är att södra Rönninge ska få bästa möjliga busstrafik med god turtäthet och säkra hållplatser. SL:s inställning har varierat, i april kommer besked, vilket blir viktigt för kommunen.

Lennart Kalderén (M), kommunalråd