(rubrik saknas)

Hur står det till med trafikregler i Kungsängen? Den trafikant som svänger in på Bygdegårdsvägen från Enköpingsvägen förväntar sig att maxhastigheten är 50 km/tim och upptäcker vid korsningen med Kyrkvägen att 30 km/tim upphör. Oj, här blev det något fel tänker den observante trafikanten. Körde jag för fort?

Vänder sedan nämnda trafikant efter någon kilometer och kör samma sträcka i motsatt riktning är hastigheten begränsad till 30 km/tim vid korsningen Kyrkvägen. Här finn sblå upplysningsskylt med rekommenderad lägre hastighet.

Motsvarande egendomlighet uppstår för den som kör in på Centrumvägen från Enköpingsvägen. Förmodligen har trafik­planeraren tänkt att i området runt Kungsängens centrum ska 30 km/tim vara max hastighet. Bra tänkt! Men så fel det blev.

Nils G