(rubrik saknas)

Vid kontakt med Lidingö sjukhus personal har jag fått besked att det nyrenoverade rehabbadet ska läggas ner av ekonomiska skäl. Jag hoppas att det inte är slutgiltigt.

Med tanke på den upprustning som gjorts förefaller det orimligt och svårligen ekonomiskt motiverat att lägga ner en högst berättigad verksamhet. Hur mycket har renoveringen kostat och hur mycket krävs för fortsatt underhåll och förbättringar?

Om man framhärdar i sitt beslut efterlyser jag ett samarbete med den nya relaxavdelningen vid den fackligt drivna verksamheten i Rönneberga. Om det gick att etablera någon form av samarbete mellan facket och Lidingö stad, borde besparingar kunna göras till ömsesidig nytta.

Man borde också ta väl vara på Breviksbadet.

Med en planerad inflyttning av allt fler invånare behöver både äldre och yngre dessa bad – särskilt som kommunen faktiskt gör anspråk på att vara en ”Hälsans ö”.

Hans Fagerström