(rubrik saknas)

Den senaste tidens debatt kring buller och partiklar från E4 bjuder på en del intressanta observationer. Moderaterna står på ena sidan och gör allt för att slå ner på sin före detta alliansvän Centerns förslag om överdäckning.

Egna förslag existerar inte utan man rapar lätt yrvaket upp gammal skåpmat om dubbdäcksförbud (vad det nu ska hjälpa mot bullret på sommaren när man vill använda sin uteplats?) och ökat kollektivåkande (exakt hur man ska åstadkomma det och hur det råder bot mot förbidundrande långtradare är oklart).

På andra sidan står Centern. Partiet visar på en offensiv vision och säger att en tre kilometer lång överdäckning är möjlig om man bara vill. C pekar på många andra fördelar förutom de rent miljömässiga och menar att det visst skulle vara ekonomiskt realistiskt.

Centern presenterar dock inga förslag på åtgärder på kort sikt. En hel del skulle kunna göras redan nu.

Övriga partier lyser med sin frånvaro. Var är Miljöpartiet?

Jag utlovar min röst till det parti som kommer med den trovärdigaste lösningen på miljöproblemen kring E4. På kort sikt tänker jag upprustade och förhöjda bullerplank, tyst asfalt, sänkt hastighet etcetera. På lite längre sikt är överdäckning förmodligen det enda trovärdiga alternativet (men låt inte det hindra andra förslag).

Dessutom måste en sådan stor åtgärd börja utredas nu och inte om 10 år. Att som Maria Stockhaus (M) skylla på att vi inte rår över Trafikverket duger inte. Om Trafikverket är svår att ha att göra med måste vi stå upp tillsammans för vår miljö! Inte ta det som ursäkt för att inte göra någonting.

Björn