(rubrik saknas)

Stockholm är tillräckligt sönderbyggt. Stadsarkitekters argument är att Slussens betong vittrar sönder inifrån. Kanske kommer hela Stockholm att vittra sönder, till exempel Essingeleden med sina enorma betongpelare.

I Slussens fall skulle det vara praktiskt och billigare med helt rostfria pelare och järnkonstruktioner. En så viktig bro med sina 24 sektioner, kan man reparera en i taget med ”stålkärnepålar” och alla balkar med rostfritt material till och med fundamentet. Det medför minimala trafikstörningar. Det är tveksamt om Södra teatern och andra kulturbyggnader håller för sprängning av en bussterminal i berget. Det finns lämpligare plats för en bussteminal, till exempel vid Nacka Forum.

Staten måste hitta en trakt där inte finns så många broar. Staten skulle uppmuntra till bostadsbyggande och arbetstillfällen, kanske med skattelättnader i stället för att gnaga på Stockholms grönområden.

Nya bussterminalen är ett högriskprojekt