Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ” moskéer bidrar till att skapa invandrargetton” den 7 februari:

Fittja är som Botkyrka i stort internationellt. Här finns cirka 160 nationaliteter från all världens hörn. Det talas över 100 olika språk och det finns oöverskådliga mängder av erfarenheter och kunskap.

Vi vill att Botkyrka ska vara ett interkulturellt samhälle, ett samhälle där vi samverkar och inte bara samexisterar. Dit är vi på väg, men vi är inte framme. För att nå dit måste kommun, föreningsliv, företag och enskilda medborgare arbeta långsiktigt och medvetet. I ett interkulturellt samhälle måste det finnas mötesplatser.

Moskén i Fittja är en av många sådana och ett självklart inslag i ett modernt och växande Botkyrka. Likväl är kyrkor, synagogor, föreningslokaler men också offentliga funktioner såsom skolor och bibliotek viktiga som mötesplatser i människors vardag.

Om vi lyckas hantera utmaningarna rätt, kommer erfarenheten av att leva och verka i en mångkulturell miljö att ge alla våra kommuninvånare oavsett bakgrund ett försprång i en alltmer globaliserad värld.

Vi värnar om religionsfriheten, vi satsar på skolorna i Fittja, på fritidsgårdarna och inte minst på att utveckla området med nya bostäder och en park på Fittja Äng. Vi vill ge alla Botkyrkabor lika möjligheter till utbildning och arbete. Men detta hotas av om olika grupper spelas ut mot varandra. Ett interkulturellt Botkyrka är ett samhälle fritt från rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Det är gemensamt vi hittar vägar att tillsammans forma framtidens Botkyrka.

Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande Bosse Olsson (Mp), kommunalråd, Mats Einarsson (V), kommunalråd, Jimmy Baker (M), kommunalråd, Lars Johansson (FP), kommunalråd, Stefan Dayne (Kd), kommunalråd

Ett interkulturellt Botkyrka är rätt väg