(rubrik saknas)

SL svarar på kritik om remsor

Svar på insändaren ”Förköpsremsan blev ett riktigt dåligt köp” den 6 mars:

Den 1 september 2011 höjde SL priserna på hela biljettsortimentet. I samband med det började försäljningen av förköpsremsa med det nya priset 200 kr (fullt pris). Men våra resenärer kunde fortsätta resa på redan inköpta remsor fram till årsskiftet. Det gick alltså att utnyttja det gamla, lägre priset i hela fyra månader. Prishöjningen genomförs för att ge SL intäkter som är nödvändiga för vår verksamhet. Då är det också viktigt att dessa prishöjningar till slut får fullt genomslag.

Avvägningen mellan att ge våra resenärer tillräcklig respit att vänja sig vid de nya taxorna och att få genomslag för taxehöjningarna är svår. SL:s bedömning är dock att vi hittat en bra nivå, inte minst genom att remsor som inte är stämplade kan lösas in under hela 2012 till hela inköpspriset.

Skribenten är även kritisk till att SL tagit bort de biljettautomater som tidigare fanns vid vissa större busshållplatser. Också där har SL ställts inför en avvägning mellan kundnyttan och omsorg om skattebetalarnas pengar. Automaterna användes i så liten utsträckning att det inte längre var ekonomiskt försvarbart att ha dem kvar i drift.

Jesper Pettersson,

pressekreterare SL