(rubrik saknas)

Enligt en undersökning i tidningen Market om Storstockholms gallerior kommer köpcentret i Skärholmen på tredje plats i popularitet. Det är något som inte stämmer i undersökningen. Om man handlar i Skärholmen och går upp på det övre planet så möts man av tomma butikslokaler som konkursdrabbade företag lämnat.

I USA erfar man hur allt fler köpcentrum läggs ner. Om man går in på dead malls på internet är bildmaterialet på döda gallerior mycket omfattande. Det är en utbredd uppfattning att alltför många köpcentra etableras i Stockholm. Vad skall vi ha alla dessa gallerior till, undrar många. Gallerian man planerar på Slussen får en tomt på historisk mark och med en av stadens mest vidunderliga utsikter. Kommersiella intressen tar över en offentlig plats som har kvalitéer som byggnadsminne! Har dagens politiker inget sinne för kulturarv?

Köpvanorna ändras och internethandeln ökar. Galleriornas lönsamhet kan snart ha bytts till olönsamhet även i Stockholm. Många anser att gallerian på Slussen inte behövs och inte skall byggas. Och byggbolagen hittar säkert uppdrag på annat håll. Slussen i dag har ett stort värde som turistmagnet. Ombyggnadsperioden på minst åtta år inklusive sprängarbeten för den planerade bussterminalen kommer att göra Slussenområdet till en mycket otrevlig plats.

Bra logistik och transport spelar stor roll för turismen. Ett igenkorkat centrum lockar inga turistbussar. Och en anskrämlig byggarbetsplats under många år får säkert kryssningsturisterna att söka sig till andra turistmål.

Till de kanske 15 miljarder som ombyggnaden kostar totalt får man lägga de miljardbelopp som den minskade turismen kommer att kosta.

Lägg ner Slussenprojektet. Det måste finnas bättre lösningar!