(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Därför har inte östra Täby fiber­kabel” den 25 december:

Henrik Forsell på Telia pratar om grävning för fiber till Östra Byle där det nyligen har lagts elkabel och färdiga rör. Det grävdes för el och tele när vägarna gjordes för alla nya tomter och även för dem som redan var bebyggda sedan tidigare.

Telia borde redan från början erbjuda alla i området fiber till ett bra pris för att dra till sig kunder som i ett senare skede troligen inte skulle byta till något annat.

Detta skulle vara mycket lätt för Telia att erbjuda eftersom alla rör redan är förlagda i backen fram till alla tomtgränser. Detta skulle vara en liten investering för Telia som skulle dra till sig många kunder som troligen skulle bli långvariga.

Braxen