(rubrik saknas)

Våra Täbypolitiker har endast ett mål: öka skattebasen. Det gör de genom att lägga ner Täby galopp och även idrottsplatsen bredvid Näsby slott; allt för att bygga bostäder och få fler invånare som kan betala skatt. Men ingen politiker har mod att bygga ut vägar (exempelvis en trefilig motorväg från Arninge till Mörby), bygga ut gratis p-platser vid bussknutpunkter och få ett beslut om att bygga ut tunnelbanan.

Den dagen alla bostäder är byggda, blir Täby mindre attraktivt att leva i på grund av trafikkaos.

Politiker: ha mod att använda den ökade framtida skattebasen till att investera i trafiken. Investera i både kollektivtrafik och biltrafik, även om den senare inte är politiskt korrekt!

Alexander Dahlman