(rubrik saknas)

Efter upploppen som startade i Husby kommer nu notan. Enligt polisens beräkningar har det kostat cirka tio miljoner och då har inte kostnaderna för extra inkallade poliser från andra delar av Sverige räknats in. Pengar som kunnat användas för ungdomsverksamhet och fortsatt arbete för att förbättra vissa områden i stället för den extra bevakning som behövts.

Tyvärr så är det vi skattebetalare som får stå för notan för att vissa element inte kan följa den demokratiska ordningen. Det är skamligt att ge sig på brandmännen och polisen med stenar eller andra tillhyggen. Undrar hur oroselementen skulle ha reagerat om deras familjer eller vänner skadats på grund av bränder och andra saker?

Att journalister sedan skriver upp händelserna så att det eskalerar och sprider sig anser jag inte heller är riktigt rätt. Tror man på fullaste allvar att någon vågar öppna butiker med mera i orosområden och förbättra områdets status efter händelserna? Jag tror att det är sådana här händelser i invandrartäta områden som ger Sverigedemokraterna grogrund och ett stort antal nya medlemmar.

Jag har ett stort antal vänner med invandrarbakgrund och kan där se att man är rädda för att dras över samma kam som oroselementen på grund av var man bor.

Tack för ordet