(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”35 timmars förskola ger pedagogerna tid den 31 januari:

Vilken verklighetlever du i, Ebba Östlin? Kanske dags att gå ut och se hur det ser ut i våra förskolor i kommunen. Det är dags att ta hand om de förskollärare som är kvar i yrket i kommunen innan de ger upp och flyttar till grannkommuner som har färre barn i barngrupperna, avsätter tid på schemat för förskollärarnas administrativa arbete och dessutom visar det sig i lönen att göra ett bra jobb!

Vad vi behöver i Botkyrka är en satsning på färre barn i barngrupperna med tanke på den forskning som finns kopplat till småbarn och anknytning/trygghet och lärande. Ett språkutvecklande arbetssätt talas det om men hur språkutvecklande kan det bli i dessa stora barngrupper? God utbildning räcker inte, det måste ges goda förutsättningar också. Dessutom behövs en friskvårdande insats för alla som arbetar i förskolan då det är hög sjukfrånvaro på grund av stress och höga krav.

Barn och föräldrar har också rätt till en bra förskola som kan visa på resultat kopplat till styrdokumenten. Var är de pengar du angav som öronmärkta för förskolan? Inte på min förskola i alla fall och mina kollegor på andra förskolor har inte heller märkt av något. Vi har sällan råd att ta in vikarier ens när någon är sjuk och vi sparar på allt vi kan i förbrukningsväg. Vem sparar vi till och på vilkas bekostnad?

Upprörd förskollärare/förälder