(rubrik saknas)

Järfällas vision när det gäller kommunens trafiksäkerhet ­lyder: ”Det ska vara tryggt och säkert för alla att vistas ute i samhället. Järfälla kommun ­arbetar med att förbättra trafiksäkerheten på flera olika sätt.”

Döm av vår förvåning när man utifrån denna vision bestämmer sig för att ta bort det trygga trafikhindret som har funnits på Metallvägen i många år, och förhindrat genomfart mellan Kallhällsleden till Bolindervägen. Argumenten från kommunen till detta åtagande är att det inte är ”tidsenligt” att ha trafikhinder samt att det troligtvis inte kommer att bli så många bilar som tar den här vägen ändå, eftersom man inte tjänar tid på det.

Vi som bor i området undrar: Sedan när blev barnens trygghet ”otidsenlig”? Att man också från kommunens sida argumenterar för att ingen ändå kommer att köra där, gör att man börjar undra varför kommunen ens beslutade sig för att ta bort hindret?

Vi har redan märkt av en alltmer ökande trafik i hög hastighet i vårt förut så lugna och trygga område. Det är svårt att få bilar att köra i 30 km/tim på en raksträcka på över 200 meter utan ett enda farthinder, det spelaringen roll att det är allas skyldighet att hålla hastighetsgränserna.

Det finns barn från två stora skolor som tar sig både till och från skolan via de här vägarna, och det borde vara ett större skäl att sträva efter en trygg skolväg än de argument som förts fram från kommunens sida. Så för allas säkerhet, men speciellt barnens säkerhet, vädjar vi till kommunen att tänka efter en gång till, innan det är för sent!

Boende i området