Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”De som kan tar barnen härifrån” den 28 februari:

Under de senaste åren har förskolorna påbörjat en stark utveckling av det pedagogiska innehållet och med kvaliteten i förskolan. Det finns ett starkare fokus på lärandet genom att erbjuda olika lär- och lekmiljöer och en större medvetenhet om hur viktigt det språkutvecklande arbetet är. Det är sant att andelen förskollärare i verksamheten är för låg och att det finns medarbetare som behöver stärka sitt svenska språk. Utbildningsnämnden har därför tagit fram ett antal åtgärder:

• Cirka en miljon kronor 2012 till en särskild utbildningssatsning för de barnskötare som saknar utbildning, bland annat med förbättring av svenska språket för dem som behöver det.

• 2,5 miljoner kronor årligen under åren 2012–2015 för att ge möjlighet till barnskötare att läsa vidare till förskollärare. • En höjning av förskolepengen med 1 procent generellt och 1 procent i den behovsstyrda delen. Norra Botkyrkas förskolor får huvuddelen av pengarna i den behovsstyrda fördelningen.

• Tydliga krav på utbildning för att få tillsvidareanställning i förskolan.

Med dessa insatser är det min bestämda uppfattning att kvaliteten i Norra Botkyrkas förskolor kommer att fortsätta utvecklas positivt de kommande åren.

Erik Nilsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen

Förskolorna i Norra Botkyrka blir bättre