(rubrik saknas)

SL vill lägga miljarder på att bygga ut spårvagnsnätet. Visst är en kort resa med spårvagn tillsammans med barnen en vacker sommardag på Djurgården en mysig upplevelse. Ett minne från en svunnen tids kollektivtrafik.

Men denna sekelgamla teknik som inslag i en modern trafikmiljö? Hur kan man ens tänka tanken? Och kritiken från alla remissinstanser är förödande. Dyrt, leder till köer, farligt för fotgängare, barrikaderar gatunätet, tar stor plats på gatunätet, satsningar på t-banan är effektivare och så vidare.

Låt denna hjärnpropp som leder till trafikproppar försvinna från ritbordet! Vad är det politikerna håller på med?

Förbifarten som inte är en förbifart utan en förbindelselänk tänkt att klara det ökande transportbehovet mellan norra och södra Stockholm. Varför inte gå till roten av problemet och satsa stort på att folk ska kunna bo nära sina arbeten så att transportbehovet inte ökar? Förbifarten gynnar ensidigt bilen, symbolen för individens frihet att kunna ta sig vart man vill tillbeds. Varför är den rättigheten viktigare än samma möjlighet med bra kollektivtrafik? Varför inte satsa på t-bana och framförallt nya typer av kollektivtrafik? Var finns visioner och nytänkandet?

Låt oss skåda framåt. Det finns idéer som kan vara alternativ och komplement både till bilar och existerande kollektivtrafik. Balktrafik är små och medelstora vagnar som går uppe i luften. De hänger från balkar uppsatta på pelare. Det är säkert, billigt och så flexibelt och snabbt att det kan konkurrera både med biltransporter och kollektivtrafik. Balktrafik ställer ringa krav på markutrymme och blir därigenom ett komplement till existerande transportsystem. Det tillför transportkapacitet och alternativ till resandet. Jämför detta med trängselavgifterna som kostar utan att en enda sittplats för transporter skapas. Ett system som bara stryper vårt transportsystem genom att skapa gräddfiler för de som har råd att betala. När ska politikerna vakna upp och inse att vi redan lever i framtiden?