(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Bygg tätt för miljön” den 6 augusti:

Alla grönområden och parker behövs. De är viktiga för människorna. Man ska inte bygga tätt. Varje hus som kommer till förstör utsikten i den gamla miljön.

Tänk på London. Längs T-banelinjen byggde man en hel grupp små stadsdelar. De typiska Londonborna bor i radhus. Etersom de är 8 miljoner måste många pendla till sitt arbete. Men det prutas ändå inte på parkerna, där människor trivs.

Solna stad skryter med att vara den mest företagsvänliga staden i Stocholms län men de gamla Solnaborna känner inte längre igen sin stad. Många har tvingats till Stockholm på grund av arbetsbrist och nedbantad service på landsbygden. Väldigt få har flyttat hit frivilligt. Till slut blir det en slum eller en myrstack med bilar och motorleder.

Hela sverige ska leva är en känd slogan från 1970 talet. Politiker borde verka för att göra glesbygden attraktiv. Men de har fått på hjärnan att allt ska vara stort! Tvärtom är det lilla samhället människovänligare. På landsbygden har de flesta av våra stora internationella företag startats, till exempel Ikea, Clas Ohlson, Peab, H&M med flera. Landbygden skapar kreativitet!

Raimo Saarinen