(rubrik saknas)

Folkpartiet i Huddinge vill att kommunen ska kunna anställa unga vuxna i exempelvis äldreomsorgen för löner som bara är 75 procent av de lägsta löne­nivåer som fack och arbets­givare har kommit överens om. De vill påskina att om priset på yngres arbete blir lägre så skapas fler jobb för unga.

Det finns i själva verket inte belägg för att den typen av lönedumpning skulle leda till att det blir fler jobb. Däremot skulle de som anställs på sådana avtal få väsentligt mindre betalt än andra som gör samma arbete – trots att de inte har lägre priser i mataffären eller lägre hyror. Motiverade löneskillnader på grund av exempelvis olika mycket erfarenhet finns redan i de gällande löneavtalen.

I stället för lönedumpning borde politiken ställas in på att stärka de arbetslösas kompetens. Kommunen skulle då kunna satsa på exempelvis bra traineeprogram, något som behövs både för att locka och utbilda ung arbetskraft.

Emil Högberg (S)

oppositionsråd

Ungdomslöner är lika med lönedumpning