(rubrik saknas)

Jag känner starkt för familjen i Tungelsta (Mitt i Haninge den 20 november) som vägras ersättning för skador på huset som kan ha uppstått under spårutbyggnaden i Tungelsta.

Mätningar måste naturligtvis göras på Trafikverkets bekostnad innan byggnation startar och som visar till exempel den aktuella bullersituationen. Och naturligtvis efter avslutat bygge. Blir det sedan skador finns det fakta att utgå ifrån.

Det är ju inte rimligt att enskilda byggledare hos Trafikverkets entreprenörer ska vara sanningsvittnen. Det är inte heller rimligt att varje fastighetsägare som kan bli berörd ska stå för sådana mätningar.

Trafikverkets agerande i Tungelstafallet kan faktiskt leda till att det kan bli mycket kärvare att få till stånd nödvändiga väg- och järnvägsinvester­ingar.

Det vore inte lyckligt. Gör om, gör rätt, Trafikverket.

Trafikverket borde stå för kostnaderna