(rubrik saknas)

Svar på insändaren ” Glest med personal på Tyresös äldreboenden” den 21 februari:

Företrädare för Miljöpartiet skriver att Tyresö ligger i botten när det gäller personaltäthet inom särskilt boende för äldre. Detta är som tur är fel. De siffror som Dagens samhälle redovisade i nr 3, 2012 bygger på felaktigt underlag. Detta talade vi också om på kommunfullmäktige den 16 februari.

Sanningen är att personaltätheten inte skiljer sig särskilt från snittet i landet. Vidare kan man konstatera att personaltätheten kan vara en kvalitetsfaktor. När personalen inte hinner med viktiga moment i omsorgen brister naturligtvis kvaliteten. Men det är lätt att dra för stora växlar på hur personaltätheten påverkar kvaliteten. Om man till exempel jämför de 20 kommuner som har lägst personaltäthet med dem som har högst, skiljer inte kvaliteten speciellt mycket (Öppna jämförelser 2011).

I båda dessa grupper finns kommuner som utmärker sig som ovanligt bra äldreomsorgskommuner. Likväl finns det kommuner i båda grupperna som ligger klart under snittet för landet.

Kan man möjligen tänka sig att de kommuner i landet som jobbar målmedvetet med att skapa en effektiv verksamhet genom att kompetensutveckla personalen och modernisera och metodutveckla omsorgen lyckas bättre än de som bara mäter kvaliteten i pengar?

Andreas Jonsson (M) ordförande socialnämnden Nomi Lind (FP) vice ordförande socialnämnden

Tyresös äldreboenden är välbemannade