(rubrik saknas)

Angående nya bostäder i Abrahamsberg: Då stadsdelsförvaltningen i ett inslag i P4 Stockholm ställer sig positiva till att bebygga de få grönområden som finns kvar i Abrahamsberg vill vi gärna att en annan bild ges – den från de boende i området.

Generellt när man pratar med sina grannar upplevs förtätningen av området som väldigt negativ, och de flesta tycker att det strider mot den ursprungliga tanken med området, som enligt 1930-talets funktionalistiska motto är ljus, luft och grönska.

Området är grönklassat enligt Stockholms stadsmuseum, vilket innebär att man inom området ska ta stor hänsyn till såväl helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde, och att all tidstypisk markplanering ska bevaras. Kanske borde Stockholms stadsdelsförvaltning höra av sig till Stockholms stadsmuseum som gärna ger råd enligt sin egen information.

Vill man likt oss bevara de grönområden som finns kvar kan man antingen gå in på www.skrivunder.com/radda_skogsomradet_vid_arkitektvagen eller protestera hos stadsbyggnadskontoret på stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

John Helmer och Karolin Johansson, boende på Arkitektvägen i Abrahamsberg