(rubrik saknas)

Till damen som tvärvände på Skolgatan och gick tillbaka över gatan mitt på dagen lördagen den 24 mars. Gör inte om den sortens tvärvändning! Det är bara en gång av tio som man hinner bromsa och som bromsarna lyckas stanna bilen.

Nästa gång du tvärvänder blir du överkörd. Du har förbrukat din vinstlott. Sänd en tacksamhetens tanke till din skyddsängel och till de låsningsfria bromsarna.

Kallsvettig bilförare